Azerbaidžāna

Vīzas uz Azerbaidžānu

 

Izpildīšanas termiņš 3-4 d.d.
Tūrisma vīza LR pilsoņiem un nepilsoņiem
Vienreizējā līdz 30 dienām 50 EUR

 

Nepieciešamie dokumenti vīzas saņemšanai:

E-vīza, pases oriģināls nav nepieciešams

 

1. noskanēta krāsaina pases kopija JPG formātā (ar derīguma termiņu ne mazāk par 90 dienām pēc vīzas termiņa beigas, vismaz 2 brīvas lappuses vīzu sadaļā);
2. apmešanas vietas adrese (viesnīcas nosaukums);
3. anketas dati (dzīvesvietas adrese, darba vieta, tas adrese, amats).

 

Darījumu vīzas (LR pilsoņiem):

Veids Termiņš Izpildīšanas termiņš Cena
Daudzkārtējā Viens gads ar uzturēšanos Azerbaidžānā līdz 90 dienām gadā 14 d.d. 100 EUR
Daudzkārtējā Viens gads ar uzturēšanos Azerbaidžānā līdz 180 dienām gadā 14 d.d. 100 EUR

Darījumu vīza  ir tikai pasē ielīmējamā, elektroniski nav pieejama.

 

Svarīga informācija:

Saskaņā ar starptautisko praksi konsulārā nodaļa patur tiesības izskatīt dokumentus vīzas noformēšanai tādā laika periodā, kas tiks atzīts par nepieciešamu. Vīza var tikt atteikta gadījumā, ja iesniedzēja iebraukšana Azerbaidžānā tiks uzskatīta par nevēlamu. Vīzas izsniegšanas atteikuma gadījumā iekasētā konsulārā nodeva par vīzu netiek atgriezta un atteikuma iemesls netiek paskaidrots.